top of page

Sexologibussen

Sexologisk konsulent

Seksualundervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser

Oplæg og kurser til fagpersonale

Sexologibussen er ejet af Søs Klit, og er et tilbud der har til formål at optimere seksualundervisningen på skoleområdet. Sexologibussens håb og vision er, at sikre at alle unge modtager tidssvarende og videns forankret undervisning/information i sexologi, sundhed, samvær. Sexologibussen ønsker at ruste unge til at forholde sig reflekteret til emnet, så de kan træffe bevidste valg for deres egen sundhed og trivsel med udgangspunkt i viden om demokrati, lighed og rettigheder. Undervisningen bygger på en sundhedspædagogisk tilgang, hvor undersøgelse og handlingsorienteret undervisning er omdrejningspunktet, så alle unge har evnen til i et bredt funderet perspektiv at forstå betydningen af emnet.

Vi tilbyder også oplæg og kurser til fagpersonale, hvor de uddannes i Sexologibussens tilgang og metoder inden for samtalen om og undervisning i emner inden for sexologi. Disse kurser og oplæg er designet til at styrke fagpersoners evne til at facilitere åbne og respektfulde samtaler med unge samt facilitere 'Den gode seksualundervisning'. Ved at støtte fagfolk i at udvikle deres færdigheder i dette område ønsker vi at skabe et trygt og støttende miljø, hvor fagpersonalet føler sig klædt på og hvor unge føler sig hørt og forstået i relation til de voksne. Ydermere tilbyder vi foredrag til forældre i identitet og seksualitet.

Sexologibussen er et LGBTQIA+ venligt tilbud. 

Virksomhedskontakt:

Sexologibussen

v/ Søs Klit

tlf. 61 78 57 34

sexologibussen@outlook.dk

bottom of page