top of page

Foreningen Decentral Energi

Grøn omstilling

El og varmeproduktion

Sektorkobling​

Foreningen Decentral Energi er en forening hvis formål er bredt at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser inden for energiområdet, herunder i forhold til produktion, forbrug og handel. Interessevaretagelsen omfatter bl.a. spørgsmål i relation til økonomi, miljø og alle former for regulatoriske og lovgivningsmæssige forhold samt dermed beslægtede emner og aktiviteter. Som medlemmer kan optages interessenter med energianlæg, der er indrettet til samproduktion af el og varme, energianlæg, der er indrettet til varmeproduktion fra biomasse, varmepumper og solenergi, reservekraftanlæg (kondensanlæg), virksomheder med intern eller ekstern udnyttelse af overskudsvarme, biogasanlæg med opgradering, andre former for energianlæg, øvrige med erhvervsmæssige interesser og aktiviteter indenfor Foreningens virkeområder. 

•        Grøn omstilling

•        El og varmeproduktion

•        Sektorkobling

Virksomhedskontakt:

Direktør Niels Larsen

tlf. 20 34 36 22

niels@decentralenergi.dk

www.decentralenergi.dk

niels larsen.jpg
bottom of page