top of page

DUALOG

Samtaler om forandring

Fælles refleksion

Praksisnær udvikling

Dualog_.png

Dualog arbejder med kommunikation og samarbejde på flere organisatoriske niveauer – især indenfor sundheds-, social-og undervisningssektoren.

 

Dualog tager udgangspunkt i organisationens behov og ser medarbejdere og ledere som medskabere og samarbejdspartnere. Den enkelte medarbejders kompetencer skal indgå i organisatorisk læring, for kompetenceudvikling skal altid ses i den kontekst, hvori den skal virke.

 

Processen tilrettelægges, så vi skaber forandring sammen og kan indeholde såvel kurser, foredrag, temadage, workshops, supervision som coaching.

Vi baserer vores arbejde på:

• Den motiverende samtale
• Brugerinvolvering og samskabelse
• Feedback
• Forandringsprocesser
• Relationsarbejde og relationel koordinering

Rygraden i arbejdet er praksisnær kompetenceudvikling, hvor den lærte viden og kompetenceudvikling kan anvendes i din hverdag. Kompliceret stof formidles enkelt uden at forsimple. Forandringen skal både kunne ses og mærkes!

Dualog udvikler også materialer, som understøtter læring og implementering.

Vi anerkender vilkår og begrænsninger, men ser det som vores opgave at fokuserer på mening og muligheder og at give passende "forstyrrelser", som gør det interessant og sjovt at reflektere og se muligheder for nye måder at agere på i hverdagen.

Virksomhedskontakt:

Dualog

v/ Bente Malig

tlf.: 22997937 
bente@dualog.dk
www.dualog.dk

Bente fra Dualog_edited_edited.jpg
bottom of page