top of page

STEPWISE PSYKIATRI

PSYKIATRISK SPECIALLÆGEPRAKSIS

UDREDNING OG BEHANDLING

PSYKOTERAPI

SPECIALLÆGEERKLÆRINGER

Jeg er speciallæge i psykiatri og driver praksis både i Svendborg og det naturskønne Lundeborg på Sydøstfyn. Jeg har erfaring fra både den offentlige sengepsykiatri, ambulantpsykiatrien samt den kommunale misbrugsbehandling i både Odense, Svendborg og Langelands kommune.


I min praksis kan jeg tilbyde individuelle samtaleforløb og holdforløb for unge over 18 år og voksne. Det kan dreje sig om konkrete og kendte problemstillinger såsom angst, depression, bipolarlidelse, stress, OCD, PTSD, ADD/ADHD, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, kriser, og forskellige afhænighedsproblemstillinger som du ønsker hjælp til at ændre.

Alle mennesker kan komme ud for sygdom eller kriser og svære livsbeslutninger. Som almindeligt menneske er det svært at vide hvad der er på spil, man kan måske bare mærke at man ikke er i trivsel eller på rette vej. Her kan en grundig udredning og diagnostik være nødvendig for at få den rette hjælp og behandling, enten hos mig eller andre. Hos mig får du altid en grundig udredning med relevante psykometriske værktøjer.

Jeg giver en individuel behandling til hvert forløb og patient. Nogle gange anbefaler jeg deltagelse på hold for relationstræning og træning af selvværd. Formen på forløbet er fagligt begrundet og altid i trygge rammer.
Jeg benytter metoder fra mentalisering baseret terapi (MBT), Compassion fokuseret terapi (CFT) og naturterapi (NT).
Ind imellem kan det være nødvendigt med en kombination af medicin (psykofarmakologi) og terapi. Jeg har en 1-årig farmakologisk specialist uddannelse før jeg blev speciallæge i voksenpsykiatri. Hos mig kan du være tryg i din medicinske behandling.

Virksomhedskontakt:

Stepwise Psykiatri

Lene Krogh Nielsen

tlf. 25165700

kontakt@stepwisepsykiatri.dk

www.stepwisepsykiatri.dk

bottom of page