IDEEN OG FILOSOFIEN BAG WORK2GETHER

Bliv en del af et større fællesskab

Som vores navn bærer præg af, tror Work2gether på, at når vi deler erfaringer og perspektiver på tværs af personligheder og brancher, så skaber vi succes og udvikling for alle.

Vi er dermed ikke funderet på en bestemt branche, men mener at vidensdeling og mangfoldighed skaber et fællesskab og netværk, der genererer vækst og udvikling.

Vi tror på, at en deleøkonomisk tankegang i samspil med det kulturelle erhvervsliv og de små og mellemstore virksomheder er drivkraften i at skabe fremtidens arbejdspladser.

Det er dem, der gør en forskel i lokalsamfundet, og det er dem, der skaber den kultur og historiefortælling, vi alle er så stolte af.

Gode ideer opstår, når vi mødes på tværs af brancher