top of page

CANOPY GROWTH

Producerer medicinske Cannabis

Jeg er ansat ved Canopy Growth Europe/Spectrum Therapeutics, som er det europæiske ben i en større canadisk organisation. I Europe består vi af flere mindre selskaber. Fælles for selskaberne er, at de producerer og sælger cannabis baserede medicinske præparater. Naturligvis alle godkendt at de relevante lokale lægemiddelmyndigheder. 

Målsætningen er, at forbedre livskvaliteten for patienter gennem brugen af medicinsk cannabis. 

•  Vi producerer medicinske cannabis præparater af høj kvalitet, som kan gøre en forskel for den enkelte patient

•  Vi arbejder målrettet med evidens, kvalitet og sikkerhed for på den vis at destigmatise anvendelsen af medicinsk cannabis

•  Vi samarbejder med klinikere og apotekere for at sætte os i stand til at levere medicinsk cannabis til de patienter, der har mest brug for det.

Virksomhedskontakt:

Canopy Growth Denmark

v/ Trine Katborg Davidsen

tlf. 81 40 37 46

mail: trine.katborg.davidsen@canopygrowth.com

www.canopygrowth.com

bottom of page